People

Professor e-mail
 deligiannakis pic

Yiannis Deligiannakis

 ideligia@uoi.gr
Postdoctoral Fellows e-mail
MSol

Maria Solakidou

 maria-sol@windowslive.com
PhD Students e-mail
PPsathas

Pavlos Psathas

paylosc94@gmail.com
20191009_102749Areti Zindrou aretizin@gmail.com
IMG_20180101_190642_275

Christos Dimitriou

 chrisdimitriou3@gmail.com
IMG_20210122_155046 Loukas Belles loukasbelles@gmail.com
Master Students

e-mail

Sokratis Soutzios

pph400786@uoi.gr 

This image has an empty alt attribute; its file name is 265169389_5199659660047691_2008588210293016677_n-768x1024.jpg

Christos Sidiropoulos

ch.sidiropoulos1999@gmail.com
Former Lab members
Panagiota Stathi Yiannis Georgiou
Eleni Bletsa Eleftherios Mouzourakis
Vasiliki Tsikourkitoudi Asterios Mantzanis
 Haritini Kontopidi Konstantinos Moularas