Επιστημονικός εξοπλισμός σχετικός με το ερευνητικό πρόγραμμα